Trudno jest mówić o uniwersalnym patencie na dobre CV, ponieważ często pisze się inaczej z myślą o konkretnym celu. Warto uwypuklić w CV dorobek, który może mieć decydujące znaczenie w procesie rekrutacji lub ten, który jest naszą najsilniejszą stroną.

Ważnych jest jednak kilka podstawowych cech dobrego CV, których trzeba się trzymać:

1. Zwięzłość i maksymalna informatywność

2. Przejrzystość graficzna

3. Długość – im mniej stron, tym lepiej, zachowując jednak wielkość czcionki

Należy pamiętać, że ktoś, kto będzie czytał Twoje CV ma bardzo mało czasu i całą kupkę podobnych aplikacji na biurku. Wcale nie chce mu się tego wszystkiego czytać, więc ważne jest, aby już na pierwszy rzut oka Twoje CV robiło dobre wrażenie.

W standardowym CV należy zawrzeć w punktach (podaję po polsku i angielsku):

  • Nazwisko/Surname
  • Imiona/Given Names
  • Data i Miejsce urodzenia/Born
  • Obywatelstwo/Citizenship
  • Obecna pozycja/Present position (“np. wykonywany zawód, student etc.”)
  • Edukacja/Education (“historia edukacji z podanymi latami”)
  • Stopień naukowy/Scientific Degree
  • Odbyte kursy, trening laboratoryjny lub pracownie indywidualne/Laboratory training and individual workroom activity (“w tym miejscu można wpisać wszystkie wcześniej odbyte praktyki, konferencje, szkolenia etc.”)
  • Języki/Languages (“dobrze jest podać stopień znajomości języka”)
  • Adres/Address (“miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz email”)
  • Doświadczenie laboratoryjne/Laboratory experience (“można podać ogólnie projekty, nad którymi dotąd pracowałeś lub też techniki laboratoryjne, których cię nauczono”)
  • Podstawy teoretyczne/Theoretical background (“zwięźle treść studiów, najlepiej działami biologii i medycyny doświadczalnej np. biologia molekularna i komórki, mikrobiologia etc.”)
  • Hobby/hobby (“tutaj jest szansa pokazania swojej wszechstronności, drugiej strony, która dużo mówi o osobowości człowieka; niektórzy zwracają na to uwagę”)
  • Zdrowie/Health (“myślę, że w niektórych okolicznościach może mieć znaczenie, czy jesteś palaczem, czy chorujesz na przewlekłe choroby etc.”)