Polskie dyplomy honorowane są za granicami kraju, ale nie jest oczywiste jak polski tytuł przekłada się na zagraniczny odpowiednik. Opisujemy tu tytuły akademickie z Wielkiej Brytanii. Jeśli masz informację o sytuacji w innych krajach, dodaj ją do komentarzy poniżej.

Bachelor – pierwszy stopień wyższego wykształcenia. Zazwyczaj 3 letnie studia, które z tego względu można by porównać z Polskim licencjatem, ale w UK maja one wyższą wagę niż w Polsce licencjat.

Masters to odpowiednik polskiego magistra.

Istnieje też rozróżnienie pomiędzy BA – Bachelors of Arts (nauki humanistyczne) i BSc – Bachelors of Science – nauki ścisłe. Takie rozróżnienie odnosi się również do stopnia Masters.

Jeśli chodzi o skalę ocen, to ciężko przeliczyć ją na polską średnią. Poniższa tabela opisuje przyznawane oceny.

70 – 100% A Excellent Outstanding performance with only minor errors
60 – 69% B Very Good above the average standard but with some errors
50 – 59% C Good generally sound work with a number of notable errors
43 – 49% D Satisfactory fair but with significant shortcomings
40 – 42% E Sufficient performance meets the minimum criteria
25 – 39% FX Fail some more work required before the credit can be awarded
0 – 24% F Fail considerable further work is required

Oceny te przeliczane są na oceny różnych krajów zgodnie ze skalą ECTS.

W oparciu o końcowe oceny, przyznawane dyplomy opisane są następującymi nazwami:

70%-100%
60 – 69% Upper Second Class Honours (2:1)
50 – 59% Lower Second Class Honours (2:2)
45 – 49% Third Class Honours (Third or 3rd)
40 – 44% Pass without honours (Pass)
0 – 39% Fail (no degree is awarded)

Zobacz również: