Jeśli zakończyłeś trzy-czteroletnie studia i otrzymałeś Licencjat, znajdujesz się w bardzo ciekawym momencie swojej naukowej kariery. Możesz teraz zdecydować, czy zostaniesz na swojej uczelni żeby zrobić pracę magisterską, czy przeniesiesz się w tym celu gdzieś indziej. Możesz również od razu rozpocząć doktorat, lub wziąć udział w programach łączących studia magisterskie i doktorskie.

Dlaczego robić doktorat od razu? Powód jest prosty: jeśli robisz najpierw studia magisterskie (5 lat), a później doktorat (przynajmniej 3 lata), będziesz doktorem najwcześniej osiem lat po liceum – w wieku 27 lat. Jeśli zrobisz doktorat zaraz po licencjacie, możesz zaoszczędzić nawet 2 lata. Żyjemy niestety w świecie wyścigu szczurów, a łowcy głów wybierają młodszych jeśli wiek jest jedyną różnicą kwalifikacji.

A dlaczego nie robić doktoratu w ten sposób? Wielu studentów podczas pierwszych trzech lat studiów nie ma zbyt wiele czasu na zdobycie doświadczenia laboratoryjnego, które jest głównym czynnikiem decydującym o tym czy zostanie się przyjętym na doktorat. Oznacza to, że osoba, która robi studia magisterskie i podejmuje równolegle różne praktyki, ma większe szanse na otrzymanie pozycji w renomowanej instytucji, niż osoba z licencjatem. Jeśli nie robiłeś licencjatu na uczelni cieszącej się międzynarodowym uznaniem, nie masz bardzo wysokiej średniej, lub nie masz CV bogatego w praktyki, dobrym pomysłem może być zrobienie magisterium.

Po licencjacie masz więc trzy możliwości:

  • studia magisterskie
  • studia doktorskie
  • programy łączące magisterium z doktoratem

Studia magisterskie

Aby wzbogacić swoje CV, dobrym pomysłem jest przenieść się na studia magisterskie na uczelnie inną niż tą, na której robiło się licencjat. Bardzo ciekawą możliwością jest również robienie magisterki w instytucie naukowym, tj. wykonanie badań w instytucie, a obrona pracy na swojej uczelni. Wiele renomowanych instytucji przyjmuje studentów na takie badania na zasadach analogicznych do praktyk studenckich. Należy w tym celu wykazać się pewną dozą samodzielności, odnaleźć zespół zajmujący się tym co nas interesuje i aplikować bezpośrednio do szefa. Pieniądze na takie “praktyki” zwykle się znajdują.

Uniwersytety

Zdaje się, że prawie każdy uniwersytet organizuje uzupełniające studia magisterskie.

Studia doktorskie

Będziecie zaskoczeni jak wiele programów ze strony Gdzie aplikować aplikować na doktorat/ przyjmuje kandydatów mających tylko licencjat. Szukajcie programów, które w “wymaganiach” podają licencjat, czyli BSc (Bachelor of Science), określany czasem jako “honours degree” (hons).

To tylko kilka przykładów:

Programy łączące magisterium i doktorat

Programy te różnią się od powyższych jedynie tym, że podczas studiów doktoranckich (najczęściej po jednym roku), “po drodze” zdaje się egzamin magisterski. Kończy się więc z dwoma tytułami, jeśli ktoś lubi je kolekcjonować :)